COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Datum Zeit Beschreibung Ort
Februar 2018
21.02.2018 17:00 Jugendtraining Mehrzweckhalle Langenbrand
21.02.2018 19:00 Erwachsenentraining Mehrzweckhalle Langenbrand
28.02.2018 17:00 Jugendtraining Mehrzweckhalle Langenbrand
28.02.2018 19:00 Erwachsenentraining Mehrzweckhalle Langenbrand
März 2018
02.03.2018 19:00 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Mehrzweckhalle Langenbrand
07.03.2018 17:00 Jugendtraining Mehrzweckhalle Langenbrand
07.03.2018 19:00 Erwachsenentraining Mehrzweckhalle Langenbrand
14.03.2018 17:00 Jugendtraining Mehrzweckhalle Langenbrand
14.03.2018 19:00 Erwachsenentraining Mehrzweckhalle Langenbrand
16.03.2018 19:00 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Mehrzweckhalle Langenbrand
21.03.2018 17:00 Jugendtraining Mehrzweckhalle Langenbrand
21.03.2018 19:00 Erwachsenentraining Mehrzweckhalle Langenbrand
28.03.2018 17:00 Jugendtraining Mehrzweckhalle Langenbrand
28.03.2018 19:00 Erwachsenentraining Mehrzweckhalle Langenbrand
April 2018
04.04.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
04.04.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
06.04.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
11.04.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
11.04.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
13.04.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt