COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Datum Zeit Beschreibung Ort
Mai 2018
23.05.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
23.05.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
25.05.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
30.05.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
30.05.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
Juni 2018
01.06.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
06.06.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
06.06.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
08.06.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
13.06.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
13.06.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
15.06.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
20.06.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
20.06.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
22.06.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
27.06.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
27.06.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
29.06.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
Juli 2018
04.07.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
04.07.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt