COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Datum Zeit Beschreibung Ort
Juli 2018
18.07.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
18.07.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
20.07.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
25.07.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
25.07.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
27.07.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
August 2018
01.08.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
01.08.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
03.08.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
08.08.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
08.08.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
10.08.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
15.08.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
15.08.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
17.08.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
22.08.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
22.08.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt
24.08.2018 17:30 gemeinsames Training Jugend und Erwachsene Bogenplatz Oberlengenhardt
29.08.2018 17:00 Jugendtraining Bogenplatz Oberlengenhardt
29.08.2018 18:30 Erwachsenentraining Bogenplatz Oberlengenhardt